Mindfulness

Naturrekreatörerna

 

Mindfulness

Många av oss lever ett liv fyllt av stress och det kan vara svårt att hantera alla de krav vi känner, både i yrkes- och privatlivet. En hjälp som finns att få är att använda sig av mindfulness. Mindfulness är medveten närvaro, vilket innebär att vara närvarande i nuet. Det är att vara uppmärksam med avsikt, i ögonblicket och utan att bedöma det man uppmärksammar. Det är en form av träning, som ger redskap för att kunna minska stress och oro.

 

Hör av dig till oss om du är intresserad av att gå en kurs på 5 gånger (ca 1,5 timme på kvällstid, en gång i veckan) eller att följa med på en mindfulnessvandring!

 

Mindfulnessinstruktören är utbildad och diplomerad av Mindfulnesscenter AB.